Jste na stránce:

Naše publikace

Obsah
Poslední aktualizace: 12. května 2006

Patologie prsu

Kapitoly v knihách

 1. Skálová A, Vanecek T, Kinkor Z, Michal M. Detection of HER-2/neu Status by Immunohistochemistry and Fluorescence in Situ Hybridization in Breast Cancer. In: Progress in Oncogene Research (ed. Peale LS), Nova Science Publishers, NY, Chapter VI, 2006. ss. 149-165, ISBN 1 59454 582 0.

Články

 1. Kinkor Z, Skálová A, Ondriaš F. Intraduktální papilární proliferace prsu. Aktuální přehled problematiky a klinicko-patologická korelace. Čes. Gynek 2006:71:60-65.
 2. Kinkor Z, Skálová A. Metastazující a recidivující „low grade“ adenoskvamózní metaplastický karcinom prsu - jde skutečně o indolentní lézi? Popis třech případů a rozbor literatury Čs. Gynekologie 2005:70:3:211-216.
 3. Kinkor Z, Skálová A. "Acinic cell-like" diferenciace v invazívním duktálním karcinomu a duktální hyperlázii mléčné žlázy - popis dvou případů. Čes.-Slov. Patol. 2005:41 (1):29-33.
 4. Skálová A, Ryska A, Kajo K, Di Palma S, Kinkor Z, Michal M. Cystic hypersecretory carcinoma: rare and poorly recognized variant of intraductal carcinoma of the breast. Report of five cases. Histopathology 2005:46:43-49.
     PMID: 15656885 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 5. Skálová A, Ryška A, Kajo K, Kinkor Z. Cystický hypersekretorický karcinom: vzácná a potenciálně agresivní varianta intraduktálního karcinomu prsu. Čes. Gynek. 2005: 70 (1):73-78.
 6. Vojáčková N, Schmiedbergerová R, Kinkor Z, Pock, L. Metastázující bazocelulární karcinom. Čes.-slov. Derm., 2004, 79: s. 21-23.
 7. Kinkor Z, Ryška A, Kajo K, Boudová L, Švec A. Matrix produkující karcinom prsu s myoepiteliální diferenciací – popis 11 případů a přehled literatury se zaměřením na histogenezu a diferenciální diagnostiku. Čs.Gynekologie, 2004:3:229-236.
 8. Kinkor Z, Michal M. Anogenitální sklerózující adenóza mamárního typu – popis dvou případů a přehled literatury. Čs. Gynekologie, 2004:4:292-297.
 9. Zámečník M. Lobulárny karcinóm in situ (LCIS) v sklerotizujúcej adenóze prsníka. CS Patol 2003; 39(4):174, 195.
     PMID: 14663928 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 10. Skálová A, Vaněček T, Lošan F, Papatsidesová L, Fínek J. Průkaz HER-2/neu v karcinomu mléčné žlázy. Časopis lékařů českých 2003:142:93-98.
     CLS: souhrn [ČLS JEP - Časopisy]
 11. Kinkor Z, Svitáková, Ryška A, Kodet R. Metaplastický vřetenobuněčný fibromatosis-like karcinom prsní žlázy – popis 4 případů. Česko-slovenská Patologie 2002:38:164-167.
     nemá CLS
 12. Kinkor Z. Myoepiteliální karcinom v adenomyoepiteliomu prsu (maligní adenomyoepiteliom) – kasuistika. Česko-slovenská Patologie 2002:38:46-50.
     PMID: 11933463 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 13. Zámečník M, Michal M, Gogora M, Mukenšnábl P, Dobias V, Vano M. Gynecomastia with pseudoangiomatous stromal hyperplasia and multinucleated giant cells. Association with neurofibromatosis type 1. Virchows Archiv 2002, 441(1):85-7.
     PMID: 12111205 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 14. Magro G, Michal M, Bisceglia M. Benign spindle cell tumors of the mammary stroma: diagnostic criteria, classification, and histogenesis. Pathology, Research and Practice 2001: 197:453-466.
     PMID: 11482575 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 15. Skálová A, Lošan F, Schejbalová E. Detection of HER-2/neu oncoprotein overexpression in invasive breast cancer. Biomedical Papers 2001:145 (1):44 (C3) (Abstract).
     nemá PMID
 16. Zámečník M. Atypical cystic lobules: an advancing edge of low-grade ductal carcinoma in situ? Virchows Archiv 2000, 437(4):469
     PMID: 11097377 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 17. Magro G, Michal M, Vazquez E, Bisceglia M. Lipomatous myofibroblastoma of the breast. A potential diagnostic pitfall in the spectrum of the spindle cell lesions of the breast. Virchows Archiv 2000: 437: 540-544.
     PMID: 11147176 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 18. Magro G, Bisceglia M, Michal M. Expression of steroid receptors, their regulated proteins, and bcl-2 protein in myofibroblastoma of the breast. Histopathology 2000: 36: 515-521.
     PMID: 10849093 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 19. Zámečník M. Mixed solid papillary and mucinous carcinoma of the breast. Ultrastructural Pathology 1998, 22(2):165-6.
     PMID: 9615387 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 20. Skálová A. Prognostic and predictive factors in breast cancer by immunohistochemical analysis. Biomarkers and environment 1998:1:8 (Abstract).
     ID: I / 04 [Biomarkers and Environment, Session I: Breast Cancer 1]
 21. Kočová L, Skálová A, Fakan F, Roušarová M. Phyllodes tumor of the breast. An immunohistochemical study of 33 cases using MIB1 antibody. Pathology Research Practice 1998: 194:97-104.
     PMID: 9584322 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 22. Simpson RHW, Cope N, Skálová A, Michal M. Malignant adenomyoepithelioma of the breast with mixed osteogenic, spindle cell and carcinomatous differentiation. American Journal of Surgical Pathology 1998:22:631-636.
     PMID: 9591734 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 23. Michal M, Ludvíková M, Zámečník M. Nodular mucinosis of the breast. Report of three cases. Pathology International 1998: 48: 542-545.
     PMID: 9701017 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 24. Zámečník M. Prognóza medulárneho karcinómu prsníka. Československá Patologie 1997, 33(2):69.
     PMID: 9340220 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 25. Skálová A, Michal M: Význam stanovení proliferačních markrů a hormonálních receptorů v karcinomu mléčné žlázy. Časopis lékařů českých 1997: 136: 473-478.
     PMID: 9340194 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 26. Zámečník M, Michal M, Gogora M. Pseudoangiomatozní hyperplázie s atypickými stromálními buňkami v gynekomastii. Československá Patologie 1995: 31: 62-65.
     nemá PMID
 27. Michal M, Baumruk L, Bürger J, Maňhalová M. Adenomyoepithelioma of the breast with sarcomatoid carcinoma dedifferentiation. Histopathology 1994: 24: 274-276.
     PMID: 7515373 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 28. Michal M. Nerve-like myoid differentiation in sclerosing adenosis of breast-A diagnostic pitfall. Zentralblatt für Pathologie 1993: 139: 89-90.
     PMID: 8499424 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 29. Michal M, Skálová A. Collagenous spherulosis. A comment on its histogenesis. Pathology Research Practice 1990: 186:365-370.
     PMID: 2165594 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Naše publikace
Nádory prsu