Jste na stránce:

Úvodní informace

Vážení kolegové,

Bioptická laboratoř s.r.o. (www.biopticka.cz) je největší laboratoří svého druhu v České republice. Vedle gynekologické patologie a patologie GITu jsou nejhlavnějším zaměřením nádory prsu. V Bioptické laboratoři s.r.o. se každoročně zpracovává tkáň od více než jednoho tisíce amputací prsů, což představuje téměř třetinu všech mastektomií v České republice. Vzhledem k důležitosti této zajímavé problematiky se pracovníci Bioptické laboratoře s.r.o. rozhodli provozovat tento web www.mamma.cz za účelem lepší komunikace s klinickými lékaři, kteří se starají o pacienty s rakovinou prsu. Na stránkách www.mamma.cz, které budou neustále doplňovany, najdete všechny informace, které je potřeba znát pro klasifikaci nádorů prsu.

V neposlední řadě bychom rádi všechny klinické lékaře přizvali ke spolupráci a popřípadě i k publikační činnosti o této velice zajímavé, mnohdy obtížné problematice.

Všem našim kolegům přejeme hodně pracovních úspěchů.

za kolektiv autorů
prof. MUDr. Michal MICHAL

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Úvodní informace
Nádory prsu