Jste na stránce:

Informace pro laickou veřejnost

Vážení přátelé,

rakovina prsu je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u žen. Naštěstí prognóza tohoto typu rakoviny je velmi závislá na tom, v jakém stadiu je nádorový proces zachycen. Nicméně léčení tohoto druhu rakoviny závisí nejen na stadiu, ale i na kvalitě chirurgického zákroku, a především na kvalitě diagnostického procesu. Zcela zásadní a nezastupitelnou roli v tomto diagnostickém procesu má určení morfologie nádoru, což je doména patologické anatomie. Z tohoto důvodu přinášíme tuto webovskou stránku www.mamma.cz, která seznamuje klinické lékaře, kteří se starají o pacienty s rakovinou prsu, s diagnostikou nádorů prsu dle nejnovějších současných světových patologicko-anatomických klasifikací. Patologie nádorů prsu patří k nejtěžším v lidské patologii. Správná diagnóza závisí nejenom na správném zpracování, ale samozřejmě i na kvalitě, erudici a zkušenosti odečítajícího patologa. Zcela benigní nádor prsu může totiž histologicky napodobovat maligní nádor prsu a opačně některé formy rakoviny prsu napodobují benigní tumorózní a nenádorové procesy. Bioptická laboratoř s.r.o. zaměstnává špičkové patology, kteří se na toto onemocnění z velké části specializují. Bioptická laboratoř s.r.o. je též pracovištěm, kde se konzultačně vyšetřuje nejvíce nádorů prsu. To dokládá nejenom množství diagnóz, které Bioptická laboratoř s.r.o. každoročně produkuje, ale též množství publikací, na kterých se naši lékaři každoročně podílejí a které publikují v nejprestižnějších světových patologicko-anatomických časopisech (viz také http://www.biopticka.cz/publikace/clanky.html).

prof. MUDr. Michal MICHAL

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Informace pro laiky
Nádory prsu