Jste na stránce:

Makroskopické zpracování nádorů prsu pro histologickou diagnostiku

1. Excize, "lumpektomie", segment, parciální mastektomie

Klinikem zasílaný biologický materiál prsu, ať fixovaný nebo nefixovaný, by měl splňovat alespoň tato základní kriteria:

U všech vzorků z prsu (prostá excize, segmentektomie, parciální mastektomie) je nutné se vyjádřit k event. postižení okrajů. Nejrozšířenější a nejpřesnější metodou je nabarvení celého povrchu excize barvičkou (tzv. "inking"). Barvička (tuš,..) nejlépe adheruje na nativnim materiálu, ve formolovém materiálu lze adhezi zvýšit řádově minutovou lázní v alkoholu. Celý postup se provádí vatovou štětičkou, přebytečnou tuš je třeba odsát, tkáň není vhodné do barvičky ponořit. Obecně platí, že posuzování okrajů v PB je velmi nepřesné a hrubě orientační!

Barevně označená tkáň se prokrajuje v sagitálních lamelách po 5mm buď ventro – dorsálně nebo kolmo na nejdelší osu hmatné rezistence. Tam, kde tumor makroskopicky zasahuje nejblíže k okraji, zabločkuje se oblast v celém rozsahu, ostatní okraje se vyšetřují orientačně ve dvou blocích. Bločky je třeba pečlivě popsat – např. druhý ventrální – V2 či třetí mediální – M3. Vždy je povinnost zaznamenat velikost rezistence v jejím největším rozměru a změřit vzdálenost k nejbližšímu okraji. Platí, že léze menší než 40mm se zpracují celé, větší pravidlem 1cm = 1blok.

(pozn. – literatura uvádí a EORTC doporučuje, že při konzervativním chirurgickém výkonu by měl být optimální minimálně 10mm lem nepostižené tkáně kolem hmatného ložiska a minimálně 20 mm lem "zdravé tkáně" kolem nehmatné léze detekované mamograficky).

Nehmatné léze, které byly již invazívně ověřovány ("fine needle" či "core biopsy"), se vyšetřují v celém rozsahu v místě označení předchozího výkonu (grafit, vodič nebo svorka), včetně průběhu punkčního kanálu, je-li patrný. Opět se pečlivě posoudí okraje excize. Velmi užitečná je korelace vzorku s mastogramem, někdy je nutná radiofotografie vzorku, zejména při ověřování mikrokalcifikací.

Objemné, neurčité "difúzní" rezistence či tzv. excize duktů se po pečlivém makroskopickém zhodnocení vyšetřují orientačně (1 blok na 2 - 3cm) s tím, že při závažnějším nálezu se dobločkuje rezerva. Zhodnocení okrajů je samozřejmostí.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Makroskopické zpracování ·
1. Excize, ...

O úroveň výš
Předchozí 1 / 3 Další
  1. Excize, "lumpektomie", segment, parciální mastektomie
  2. Mastektomie a axila
  3. Materiál z punkční ("core") biopsie
Nádory prsu