Jste na stránce:

Makroskopické zpracování nádorů prsu pro histologickou diagnostiku

2. Mastektomie a axila

U mastektomie bez předchozí excize (např. u "zanedbaných případů" či po předchozí chemoterapii) se posuzuje celková velikost tumoru a jeho topografické souvislosti, zejména vztah ke spodině a bradavce. U mastektomie po předchozí excizi se pečlivě zhodnotí okraje reziduální dutiny a jakákoliv rezistence se vyšetří (minimálně však v pěti blocích). V obou případech se dále prs prokrájí v 5mm lamelách a podezřelá místa se zabločkují. Bradavka se zpracuje v celém rozsahu. Vždy je třeba uvést rozměry resekátu a event. patologických ložisek.

Správně a dostatěčně excidovaná axila by měla být zaslána alespoň ve dvou samostatných etážích s oddělenou sentinelovou lymfatickou uzlinou (LU). V takovém případě by měl patolog nalézt alespoň 15 LU. Uzliny menší než 5mm se zpracují celé, větší se v 3 - 5mm lamelách zabločkují v celém rozsahu.

Sentinelová LU se změří a výše popsaným způsobem zpracuje celá. Rutinně se provede seriové prokrájení bloku se zhotovením dvou HE-barvených skel a třetí řez se vyšetří s protilátkou proti cytokeratinům. Doporučovaný odstup mezi jednotlivými řezy je cca 50µm. Vzhledem k možnosti přehlédnutí mikrometastázy (< 2mm) je peroperační vyšetřovaní málo přesné.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Makroskopické zpracování ·
2. Mastektomie a axila

O úroveň výš
Předchozí 2 / 3 Další
  1. Excize, "lumpektomie", segment, parciální mastektomie
  2. Mastektomie a axila
  3. Materiál z punkční ("core") biopsie
Nádory prsu