Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu

Mikroglandulární adenoza prsu (MGA) je difuzní proliferace nedeformovaných kulatých acinů bez myoepitelu (negativita aktinu a p63). Obsah acinů je podobný koloidu a je PAS-pozitivní. Tzv. atypická MGA má navíc i jadernou atypii, výrazná jadérka, mitozy a distorze původně kulatých acinů. Koenig et al. popsali 20 případů kancerizovaných MGA. Karcinomy byly neinvazivní (DCIS) anebo invazivní. Často byl nápadný přechod mezi MGA, atypickou MGA a karcinomem. Pozoruhodné je, že invazivní karcinomy sa často lišily od běžných karcinomů. Byly často bazaloidní anebo metaplastické, měly vždycky grading vyšší než grade 1 a byly negativní na hormonální receptory (podobně i MGA byla negativní na receptory). V případech DCIS šlo většinou o solidní typ.

Autoři této studie přirovnávají své případy k tzv. salivary-type acinárnímu karcinomu prsu, který nedávno popsali Damiani et al. Zdali se jedná o stejnou lézi, zůstává otevřené.


Reference
 1. Damiani S, Pasquinelli G, Lamovec J, Peterse JL, Eusebi V. Acinic cell carcinoma of the breast: an immunohistochemical and ultrastructural study. Virchows Arch 2000; 437(1):74-81.
 2. Koenig C, Dadmanesh F, Bratthauer GL, Tavassoli FA. Carcinoma arising in microglandular adenosis: an immunohistochemical analysis of 20 intraepithelial and invasive neoplasm. Int J Surg Pathol 2000, 8:303-315.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu

O úroveň výš
Předchozí 2 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu