Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta

Pacientky s mutací BRCA1 mají vyšší riziko karcinomu prsu a často jde tumory vysokého gradingu a s negativitou estrogenních receptorů. Již v minulosti se předpokládalo, že tyto BRCA1-related tumory mají v porovnáni s ostatními karcinomy častěji negativní axilární lymfatické uzliny (přehled viz. Chappuis et al.), ale paradoxně mají celkově horší prognozu. Nedávno Foulkes et al. provedli širší studii těchto karcinomů a potvrdili uvedený předpoklad: u větších BRCA1-related tumorů (průměru 21-30 mm) byly uzliny pozitivní pouze v 27,1% v porovnání s 65,8% axilární pozitivitou u sporadických karcinomů. Z dosavadních pozorování vyplývá, že BRCA1-related tumory metastazují jiným způsobem než sporadické karcinomy (hlavně se předpokládá vyšší tendence k šíření hematogenní cestou), a že rostou rychleji než sporadické karcinomy. Proto jsou tyto tumory často tzv. "intervalové" karcinomy, t.j. objeví se v intervalu mezi dvěma mamografickými skríningovými vyšetřeními. Běžné indikátory prognozy mamárního karcinomu (velikost, grade, nodální status, atd.) u těchto tumorů platí jen omezeně a bude potřebné je v budoucnosti modifikovat.


Reference
 1. Chappuis PO, Nethercot V, Foulkes WD. Clinico-pathological characteristics of BRCA1- and BRCA2-related breast cancer. Semin Surg Oncol 2000; 18(4):287-95.
 2. Foulkes WD, Metcalfe K, Hanna W, Lynch HT, Ghadirian P, Tung N, Olopade O, Weber B, McLennan J, Olivotto IA, Sun P, Chappuis PO, Begin LR, Brunet JS, Narod SA. Disruption of the expected positive correlation between breast tumor size and lymph node status in BRCA1-related breast carcinoma. Cancer 2003; 98(8):1569-77.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
11. BRCA1-related karcinom ...

O úroveň výš
Předchozí 11 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu