Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie


Zatímco vztah mezi tzv. flat epithelial atypia (DIN1a, kolumnární změna s atypií) a již dobře známými duktálními prekurzorovými lézemi (ADH, DCIS) byl již prokázán morfologicky i molekulárně geneticky, vztah této léze k lobulární neoplazii (LN) byl nejasný. Leibl et al. v nové studii zjistili, že flat epithelial atypia (FEA) je asociována až v 87% s LN. Zajímavé je, že s progresí duktální léze (do ADH anebo DCIS) tato asociace značně slábne. Z toho plyne, že FEA a LN mají pravděpodobne fenotyp blízký stem cell, která se brzo diferencuje v linii buď jen duktální anebo jen lobulární karcinogenezy. FEA se často vyskytuje i u infiltrujícího lobulárního karcinomu. Pro bioptickou praxi z této studie plyne, že je třeba u nálezu FEA pátrat v mamární biopsii po LN, kterou lze čekat téměř v 90% případu. Nejlépe je zalít a vyšetřit tkáň kompletně. Dále autoři navrhují u izolovaného nálezu FEA léčit pacientku podobně jako u nálezu izolované LN.

Reference
 1. Leibl S, Regitnig P, Moinfar F. Flat epithelial atypia (DIN1a, atypical columnar change): an underdiagnosed entity very frequently coexisting with lobular neoplasia. Histopathology 2007, 50: 859-865

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
22. U tzv. flat epithelial atypia ...

O úroveň výš
Předchozí 22 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu