Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu

Jedná se o novou jednotku, která se považuje za DCIS stadium mucinozního (gelatinozního) karcinomu. Tumor je tvořen solidní proliferací kuboidních až vřetenitých epitelií v dilatovaných duktech. Epitelie obsahují mucin, často jsou až morfologie signet ring buňky. V solidní proliferaci jsou zřetelné fibrovaskulárni a často hyalinizované papily, kolem kterých tvoří blízké epitelie rozetoidní strukturu napodobující karcinoid. Někdy byl nalezen na okraji zbytek myoepitelové vrstvy. Buňky léze exprimují neuroendokrinní markry podobně jako některé mucinozní karcinomy. V mnohých případech byl zjištěn postupný přechod solidního papilárního karcinomu do běžného mucinozního karcinomu, někdy dále asociace s konvenčním invazivním duktálním karcinomem a v jednom případu přechod do malobuněčného neuroendokrinního karcinomu. Prognoza léze, pokud není kombinována s agresivnějším tumorem, je příznivá, t.j. podobná jako u non-neuroendokrinních DCIS.


Reference
 1. Maluf HM, Koerner FC. Solid papillary carcinoma of the breast. A form of intraductal carcinoma with endocrine differentiation frequently associated with mucinous carcinoma. Am J Surg Pathol 1995; 19(11):1237-44.
 2. Tsang WY, Chan JK. Endocrine ductal carcinoma in situ (E-DCIS) of the breast: a form of low-grade DCIS with distinctive clinicopathologic and biologic characteristics. Am J Surg Pathol 1996; 20(8):921-43.
 3. Zamecnik M. Mixed solid papillary and mucinous carcinoma of the breast. Ultrastruct Pathol 1998; 22(2):165-6.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
6. Solidní papilární karcinom

O úroveň výš
Předchozí 6 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu