Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu


Vzhledem k dosavadním limitovaným pozorováním mamárních adenomyoepiteliomů McLaren et al. provedli studii 37 případů. Ve snaze po přehledné klasifikaci doporučují autoři používat tuto diagnozu jen u případů, kde se s jistotou nejedná o jinou epitelovou lézi s příměsí četných myoepitelií (občasná prominentní přítomnost myoepitelií je známa zejména u adenoz, komplexních sklerozujících lézí a papilomů). Proto je nutné u každé epi-myoepitelové proliferace vyloučit možnost jiné léze. Při dodržení striktních diagnostických kritérií a dostatečné kompletní excizi se chová adenomyoepiteliom úplně benigně – z 37 případů žádný nezrecidivoval.

Pokud je v adenomyoepiteliomu fokální malignizace, nemá se používat označení "maligní adenomyoepiteliom", ale má se popsat charakter maligní komponenty v adenomyoepiteliomu (karcinom, myoepitelový karcinom, sarkom). Jde o analogický postup, jako u popisování maligní proliferace vzniklé v benigním papilomu.

Reference
 1. McLaren BK. Adenomyoepithelioma. Clinical, histologic, and immunohistologic evaluation of a series of related lesions. Am. J. Surg. Pathol. 2005, 29:1294-99
 2. Tavassoli FA. Myoepithelial lesions of the breast: myoepithelioma, adenomyoepithelioma, and myoepithelial carcinoma. Am. J. Surg. Pathol. 1991, 15:554-568

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu

O úroveň výš
Předchozí 15 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu