Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn


Kolumnární léze prsu jsou charakterizované změnou kuboidálního epitelu na epitel kolumnární (cylindrický). Jsou často asociovány s mikrokalcifikacemi, proto často detekovány mamograficky a následně biopticky vyšetřované. Tyto léze se dělí na kolumnární změnu a kolumnární hyperplazii, přičemž každá z těchto dvou lézí může být bez atypie anebo s atypií. Novější genetická studie Dabbse et al. prokázala, že genetické poruchy (hlavně mutace 9q, 10q, 17p, 17q) v kolumnárních lézích s atypií jsou podobné jako u DCIS. Málo změn se zjistilo u kolumnární hyperplazie bez atypie, žádné mutace nebyly zjišteny u kolumnární změny bez atypie. Na základě toho lze předpokládat, že DCIS vzniká z původní kolumnární změny bez atypie postupnou akumulací mutací (v pořadí: kolumnární změna bez atypie – kolumnární hyperplazie – kolumnární léze s atypií - DCIS). Vzhledem k tomu, že kolumnární změna bez atypie neměla mutace, považují ji autoři jen za non-obligatorní prekancerozu s nízkým rizikem. Další recentní studie Noele et al. zjistila, že kolumnární léze s atypiemi jsou proliferujíci, se stupňem proliferačního Ki67 indexu podobným jako u DCIS. Na druhé straně, kolumnární léze bez atypie měli proliferaci často nižší než blízká terminální duktulolobulární jednotka. Předpokládá se, že tato nízká proliferace je způsobena neschopností abnormálního kolumnárního epitelu odpovídat na hormonální podněty. Tento nízce proliferující (nicméně již abnormální) epitel pak může přejít do stadia s atypiemi a vyšší proliferací.

Reference
 1. Marchio C, Sapino A, Arisio R, Bussolati G. A new vision of tubular and tubulo-lobular carcinomas of the breast, as revealed by 3-D modelling. Histopathology 2006: 48: 556-562.
 2. Wheeler DT, Tai LH, Bratthauer GL, Tavassoli FA. Tubulolobular carcinoma of the breast: an analysis of 27 cases of tumour with hybrid morphology and immunoprofile. Am J Surg Pathol 2004:28:1587-1593.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn

O úroveň výš
Předchozí 20 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu