Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Karcinom bohatý na lipidy

Definice

Nesmírně vzácná varianta invazívního karcinomu, kde více než 90% buněk obsahuje masívně neutrální tuky.

ICD-O kód

8314/3

Histologická struktura

Řídce se vyskytující varianta high grade invazívního duktálního karcinomu s excesívním nahromaděním neutrálních tuků způsobujících pěnitost a světlost cytoplazmy. Při barvení Sudanem v kryostatových řezech lze u mnoha konvenčních mamárních karcinomů prokázat tuky; za lipid-rich tumor se považuje pouze masívní přítomnost tuků ve většině buněk. V cytoplazmě lze prokázat laktalbumin a laktoferin. Barvení na hlen a glykogen je negativní.

Obrázky a legendy

Jiné informace

Vzhledem k vzácnosti výskytu nelze jednoznačně prognosticky hodnotit, platí zde konvenční grading. V jedné sestavě byla uvedena asociace s aplikací neuroleptik a podobná přeměna cytoplazmy jako u laktační resp. pseudolaktační hyperplázie. Diferenciálně diagnosticky se odlišují další typy karcinomů se světlou cytoplazmou - např. glykogen-rich, apokrinní, sebaceózní, signet-ring cell-like, myoepiteliální, acinic cell-like či histiocytoidní karcinom, nelze zapomenout ani na možnou metastázu světlobuněčného karcinomu ledviny.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Aboumrad MH, Horn RC, Fine G: Lipid-secreting mammary carcinoma: report of a case associated with Paget´s disease of the nipple. Cancer, 1963, 16: s. 551-525.
 2. Ramos CV, Taylor HB: Lipid-rich carcinoma of the breast: a clinicopathologic analysis of 13 cases. Cancer, 1974, 33: s. 812-819.
 3. Tsubura A, Hatano T, Murata A: Breast carcinoma in patients receiving neuroleptic therapy: morphologic and clinicopathologic features of 13 cases. Acta. Pathol. Jpn., 1991, 7: s. 494-499.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Karcinom bohatý na lipidy

O úroveň výš
Předchozí 12 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu