Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Sekretorický karcinom

Definice

Je vzácný, nízce maligní karcinom prsu se solidní, mikrocystickou a tubulární strukturou, sestávající z buněk s objemnou eosinofilní plasmou produkujících velké množství intracelulárního a extracelulárního sekretu.

ICD-O kód

8502/3

Histologická struktura

Karcinom se stává ze tří růstových struktur v různém zastoupení: mikrocystické voštinovité struktury, kterou tvoří buňky s intracytoplasmatickými vakuolami až vzhledu pěnitých buněk. Druhou strukturou jsou solidní ložiska objemných eosinofilních buněk s pěnitou plasmou a třetí struktura představuje tubuly s luminy vyplněnými hojným sekrečním materiálem.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
Mikrocystická struktura s hojným eosinofilním sekretem
Obr.2
Obr. 2
Buňky karcinomu mají jen mírnou jadernou polymorfii
Obr.3
Obr. 3
Objemné cysty vyplněné densním eosinofilním sekretem podobným koloidu
Obr.4
Obr. 4
Perineurální propagace
Obr.5
Obr. 5
Sekret je pozitivní na mucikarmin

Jiné informace

Synonymem je "juvenilní karcinom". Původně byl popsán u dětí a mladých dívek, existuje i u dospělých žen, častější je u mladších. Je to karcinom s výbornou prognozou, zvláště u mladých pacientek.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Diallo R, Schaeffer KL, Bankfalvi A, et al. Secretory carcinoma of the breast: a distinct variant of invasive ductal carcinoma assessed by comparative genomic hybridization and immunohistochemistry. Hum Pathol 2003: 34:1299-1305.
 2. Lamovec J, Bračko M. Secretory carcinoma of the breast: light microscopical, immunohistochemical and flow cytometric study. Modern Pathol 1994:7:475-479.
 3. Diallo R, Schaefer KL, Bankfalvi A et al. Secretory carcinoma of the breast: a distinct variant of invasive ductal carcinoma assessed by comparative genomic hybridization and immunohistochemistry. Hum Pathol. 2003 Dec;34(12):1299-305.
 4. Makretsov N, He M, Hayes M et al. A fluorescence in situ hybridization study of ETV6-NTRK3 fusion gene in secretory breast carcinoma. Genes Chromosomes Cancer. 2004 Jun;40(2):152-7.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Sekretorický karcinom

O úroveň výš
Předchozí 13 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu