Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Maligní lymfom a metastatické nádory

Obsah

Maligní lymfom prsu

Definice

Primární lymfom prsu by měl být diagnostikován pouze při splnění 4 následujících kriterií:

 1. dostatečný vzorek tkáně k histologickému vyšetření
 2. přítomnost tkáně mléčné žlázy v okolí lymfomového infiltrátu
 3. žádná infiltrace uzlin s vyjímkou ipsilaterální uzliny v axile
 4. v anamnéze žádný lymfom jiného orgánů

Nejčastějším typem primárního lymfomu prsu je difuzní velkobuněčný B lymfom (DLCBL), pak následují: Burkittův lymfom, extranodální lymfom z buněk marginální zóny (MALT), folikulární lymfom, lymfoblastický lymfom B a T a velmi vzácně periferní T lymfom.


 

Difuzní velkobuněčný B lymfom

ICD-O kód

9680/3

Histologická struktura

DLCBL je charakterizován difuzním růstem a velkými polymorfními buňkami, které připomínají centroblasty nebo imunoblasty. Mitozy jsou časté. V okolní tkáni mléčné žlázy je buď acinární atrofie nebo lymfocytární mastopatie.

Imunofenotyp: CD20+,CD79a+, CD3-, CD45RO-


 

Burkittův lymfom

ICD-O kód

9687/3

Histologická struktura

Burkittův lymfom prsu postihuje častěji mladé těhotné nebo laktující pacientky, zvláště ve střední Africe, kde je tento lymfom endemický. Typicky se projevuje bilaterálním symetrickým zduřením prsů. Méně časté jsou sporadické, ne-endemické případy.

Lymfomový infitrát sestává z kohezivních primitivních uniformních buněk s velmi početnými mitozami. Nápadná je frekvence apoptotických tělísek, fagocytovaných světlými makrofágy - vzhled "hvězdného nebe".

Imunofenotyp: CD20+,CD79a+, CD10+,bcl6+, bcl2-, TdT-


 

Extranodální lymfom z buněk marginální zóny (MALT)

ICD-O kód

9699/3

Histologická struktura

Lymfomy MALT sestávají z malých pravidelných lymfomových buněk, které rostou difuzně. Nenádorové hyperplastické folikly mohou být těmito buňkami kolonizované. Lymfoepiteliální léze, definované jako kolonizace duktálního epitelu lymfomovými buňkami, jsou v prsu vzácné.

Imunofenotyp: CD20+,CD79a+, bcl2+, CD10-, CD23-, CD5-


 

Folikulární lymfom

ICD-O kód

9690/3

Histologická struktura

Lymfom má nodulární nebo difuzní růst a sestává z lymfomových buněk podobných centroblastům a centrocytům.

Imunofenotyp: CD20+,CD79a+, bcl2+, CD10+, CD23-, CD5-

Jiné informace

Lymfomy prsu se musí odlišit od karcinomů, především lobulárního invazivního a medulárního. MALT lymfom prsu může někdy napodobovat zánětlivé léze mammy.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Arber DA, Simpson JF, Weiss LM, Rappaport H. Non-Hodgkin´s lymphoma involving the breast. Am J Surg Pathol 1994:18:288-294.
 2. Farinha P, André S, Cabecadas J, Soares J. High frequency of MALT lymphoma in a series of 14 case of primary breast lymphoma. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2002:10:115-120.

 

Metastatické nádory

Metastatická infiltrace mléčné žlázy jako první příznak maligního onemocnění je velmi vzácná, většinou jde o infiltraci při rozsáhlé generalizaci maligního nádoru již známé primární lokalizace. Nejčastějším zdrojem jsou leukemie, nodální lymfomy a melanom. Daleko vzácněji některé solidní nádory, např. karcinom plic, ovaria, ledvin, žaludku.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
Metastáza maligního melanomu do prsu napodobující komedonový DCIS
Obr.2
Obr. 2
Exprese S100 proteinu v metastáze maligního melanomu (cytokeratiny negativní)

Odkazy na recentní literaturu

 1. Rosen PP. Metastases in the breast from non-mammary malignant neoplasms. In: Breast Pathology, PP. Rosen (ed.), 1997, Lippincott-Raven ed. Philadephia/New York.
 2. Lee AHS. The histopathological diagnosis of metastases to the breast from extramammary malignancies. J Clin. Pathol. 2007; 60: 1333-1341.
 3. Williams SA. Metastases to the breast from nonbreast solid neoplasms. Cancer 2007; 110: 731-737.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Maligní lymfom a metastatické nádory

O úroveň výš
Předchozí 30 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu