Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Mikroinvazivní karcinom

Definice

Karcinom prsu tvořený převažující neinvazivní (in situ) komponentou, který ale obsahuje jedno nebo více drobných ložisek nepochybného invazivního růstu do stromatu.

ICD-O kód

Mikroinvazivní karcinom není jednoznačně přijatý jako samostatná nádorová jednotka, proto nemá vlastní ICD-O kód.

Histologická struktura

V současné době bohužel neexistují jednotná obecně přijímaná kriteria pro mikroinvazivní karcinom. Podle většiny je limitem invaze do 1 mm, jiní připouštějí více ložisek každé maximálně do hloubky 2 mm.

Mikroinvazivní karcinom je typicky tvořený komponentou high grade DCIS (duktální in situ karcinom) s ložisky invaze v desmoplastickém stromatu s hojnou lymfoplasmocytární infiltrací. Méně často se ložiska mikroinvaze pojí s LCIS (lobulární in situ karcinom).

Ložiska mikroinvaze jsou spojena se ztrátou periferní vrstvy myoepiteliálních buněk, což lze prokázat ztrátou imunoreakce s aktinem, calponinem, markerem p63 a CD1O antigenem.

Obrázky a legendy

Jiné informace

U typického mikroinvazivního karcinomu je riziko axilárních uzlinových metastáz zanedbatelné a pacientka by měla být léčena jako DCIS. Problémem je však chybění jasných dg. kriterií! Proto také neexistují zatím seriozní prognostické studie.

V praxi může být obtížné, zvláště v případech rozsáhlých in situ karcinomů, s jistotou vyloučit ložiska mikroinvaze. Proto se doporučuje u velkých high grade in situ lézí chirurgická kontrola axilárních uzlin, eventuelně vyšetření sentinelové uzliny k vyloučení metastázy.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Prasad ML, Osborne MP, Giri D, et al: Microinvasive carcinoma (T1mic) of the breast. Clinicopathologic profile of 21 cases. Am J Surg Pathol 2000:24:422-428.
 2. Hoda SA, Prasad ML, Moore M, et al: Microinvasive carcinoma of the breast: can it be diagnosed reliably and is it clinically significant? Histopathology 1999:35:468-470.
 3. Ellis IO, Lee AHS, Elston CW, et al: Microinvasive carcinoma of the breast: diagnostic criteria and clinical relevance. Histopathology 1999:35:470-472.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Mikroinvazivní karcinom

O úroveň výš
Předchozí 23 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu