Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Nádory mužského prsu

Obsah

Gynekomastie

Definice

Nenádorové steroid-dependentní, reverzibilní zvětšení rudimentárního vývodného systému mužského prsu s epiteliální i okolní mezenchymální proliferací napodobující fibroadenomatózní hyperplázii ženského prsu.

ICD-O kód

Histologická struktura

Zmnožení protáhlých oválných duktů se známkami duktální hyperplázie, prakticky bez účasti lobulárních struktur. V okolí zmnožený, myxoidně prosáklý mezenchym s lehkou lymfoplazmocytární celulizací, takže celkově vzniká dojem až organoidní, fibroepiteliální léze. Ve stromatu často obraz pseudoangiomatózní hyperplázie.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
Gynekomastii charakterizují dilatované, někdy vinuté dukty, s lehce hyperplastickou výstelkou a koncentrickým prosakem okolního zmnoženého fibrózního pojiva
 

Jiné informace

Jde o oboustranné postižení prsů, často klinicky jednostranně převažující. Vyskytuje se ve třech charakteristických periodách - neonatálně, adolescentně a ve stáří a je vždy spojena s relativním či absolutním hyperestrinismem (Klinefelterův sy, jaterní cirhóza, antiandrogenní terapie pro karcinom prostaty, ..). Epitel duktů muže exprimovat prostatický specifický antigen (cave meta z prostaty!). Gynekomastie se nepovažuje za přímý prekuzor karcinomu mužského prsu, jejich vzájemná koexistence je ovlivněna spíše společnými predisponujícími faktory. Byla popsána souvislost neurofibromatózy I typu a gynekomastie spojené s pseudoangiomatózní hyperplázií stromatu s přítomností benigních bizarních obrovských vícejaderných bb.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Rosen PP: Benign proliferative lesions of the male breast. In Rosen´s breast pathology. 2nd ed., Chapter 37, Lippincott and Williams and Wilkins, New York, 2001, s. 703-412.
 2. Gatalica Z, Norris BA, Kovatich AJ: Immunohistochemical localization prostate-specific antigen in ductal epithelium of male breast. Potential diagnostic pitfall in patients with gynecomastia. Appl. Immunohistochem. Molecul. Morphol., 2000, 8: s. 158-161

 

Karcinom mužského prsu

Definice

Vzácná analogie maligních tumorů mléčné žlázy žen tvořící < 1% maligních nádorů mužů, poměr in situ a invazívního karcinomu je asi 1: 25.

ICD-O kód

Histologická struktura

Morfologie je prakticky shodná jako u nádorů žen; u mužů však > 90% tvoří invazívní duktální karcinomy NOS, lobulární léze jsou nesmírně vzácné. Častým typem nádoru u mužů je rovněž in situ intracystický papilokarcinom a Pagetův karcinom.

Obrázky a legendy

Jiné informace

Převažují ER, PR a androgen pozitivní tumory, ale ve srovnáni s ženami jde o starší muže v pokročilejším stadiu onemocnění (větší nádory, častější postižení regionálních uzlin,..), což zřejmě souvisí se zpožděním diagnózy z důvodu obecného nízkého povědomí o karcinomu prsu a absenci mamografického skríningu u mužů. Grading, staging a prognóza se řídí obdobnými principy jako u žen. Zpráv o molekulárně-genetickém profilu karcinomu mužského prsu je dosud málo, v principu se neliší od žen.

Rovněž u malignity mužského prsu je potřeba diferenciálně diagnosticky vyloučit i event. metastázu, nejčastěji je primární ložisko v prostatě, GIT a močovém měchýři, rozlišit je potřeba též melanom a maligní lymfom.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Giordano SH, Cohen DS, Buzdar AU: Breast carcinoma in men: a population based study. Cancer, 2004, 101: s. 51-57.
 2. Borgen PI, Senie RT, McKinnon, et all.: Carcinoma of the male breast: analysis of prognosis compared with matched female patients. Ann. Surg. Oncol., 1997, 4: s. 385-388.
 3. Stalsberg H, Thomas DB, Rosenblatt KA, et all.: Histologic types and hormone receptors in breast cancer in men: population based study in 282 United States men. Cancer Causes Control, 1993, 4: s. 143-151.
 4. Campbell JH, Cummins SD: Metastases simulating mammary cancer in prostatic carcinoma under estrogenic therapy. Cancer, 1951, 4: s. 303-311.
 5. Rosen PP: Carcinoma of the male breast. In Rosen´s breast pathology. 2nd ed., Chapter 38, Lippincott and Williams and Wilkins, New York, 2001, s. 713-728.
 6. Lanitis S, Rice AJ, Vaughan A et al. Diagnosis and Management of Male Breast Cancer. World J Surg. 2008 Sep 12. [Epub ahead of print]
 7. Schaub NP, Maloney N, Schneider H et al. Changes in male breast cancer over a 30-year period. Am Surg. 2008 Aug;74(8):707-11.
 8. Brinton LA, Richesson DA, Gierach GL et al. Prospective Evaluation of Risk Factors for Male Breast Cancer. J Natl Cancer Inst. 2008 Oct 7. [Epub ahead of print]

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Nádory mužského prsu

O úroveň výš
Předchozí 31 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu