Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Bilaterální karcinom prsu

Definice

Přibližně u 5-15% nemocných s karcinomem prsu dojde během života ke vzniku synchronnního (do 6-12 měsíců) či metachronního bilaterálního karcinomu. Ženy s jednostranným karcinomem prsu mají přibližně 5x vyšší riziko vzniku kontralaterálního karcinomu než běžná populace. Molekulárně genetické studie prokázaly, že na rozdíl od převládající homologie recidivujících či multifokálních (i multicentrických!) ipsilaterálních karcinomů, jsou bilaterální karcinomy v drtivé většině klonálně odlišné, nezávislé de novo léze (duplicitní).

ICD-O kód

Není

Histologická struktura

Ukázalo se, že v rozlišení mezi druhostranným de novo nádorem a metastázou původního karcinomu u bilaterálních lézí existuje kupodivu relativně vysoká korelace mezi histologií a genotypem při použití jednoduchých kriterií. Např. kontralaterální metastáza je pravděpodobná pouze:

Při jednostranné recidivě u bilaterálního karcinomu je jsou patogenetické úvahy ještě komplikovanější (recidiva/meta primárního tumoru, meta druhostranného tumoru do prsu s primárním tumorem nebo triplicita) a genetické studie ve většině případů potvrzují první možnost.

Obrázky a legendy

Jiné informace

Nepřímým důkazem nezávislosti bilaterálních nádorů prsu je i to, že osud (doba přežití, interval bez nemoci, interval bez diseminace,..) většiny nemocných s jednostranným a oboustranným karcinomem prsu se zásadněji neliší a že se častěji vyskytují u osob s familiární dispozicí.

Rozlišení metastázy od druhostranného de novo karcinomu má u bilaterálních nádorů prsu zásadní biologické implikace týkající se další terapeutické strategie a prognózy (nejde o diseminaci či recidivu primárního nádoru). Konzervativní chirugie u bilaterálního karcinomu není kontraindikována.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Cavaliere, A., Bellezza, G., Scheibel, M., Vitalli, R., Sidoni, A.: Biopathological profile of multiple synchronous homolateral and bilateral breast cancers. Pathol. Res. Pract., 2004, 200: s. 9-12.
 2. Jobsen, J.J., van der Palen, J., Meerwaldt, J.H.: Synchonous, bilateral breast cancer: prognostic value and incidence. The Breast, 2003, 12: s. 83-88.
 3. Regitnig, P., Ploner, F., Maderbacher, M., Lax, S.F.: Bilateral carcinomas of the breast with local recurrence: analysis of genetic relationship of the tumors. Mod. Pathol., 2004, 17: s. 597-602.
 4. Tse, G.M.K., Kung, F.L.Y.,Chan, A.B., Law, B.K.B., Chang, A.R., Lo, K-W.: Clonal analysis of bilateral mammary carcinomas by clinical evaluation and partial allelotyping. Am. J. Clin. Pathol., 2003, 120: s. 168-174.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Bilaterální karcinom prsu

O úroveň výš
Předchozí 20 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu