Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Acinický karcinom

Definice

Vzácná varianta nízce maligního karcinomu mléčné žlázy napodobující konvenční salivární acinický karcinom.

ICD-O kód

8550/3

Histologická struktura

Mikrotubulárně, mikroacinózně a solidně alveolárně uspořádaná low grade léze, která místy napodobuje mikroglandulární adenózu. Určujícím znakem je hojná eozinofilní, zřetelně granulovaná, PAS pozitivní cytoplasma, ložiskově s výraznou světlobuněčnou přeměnou. Minimální jaderné atypie doprovází jen sporadická, mitotická aktivita. Nádorové buňky konstantně exprimují slinnou amylázu a lysozym; ultrastrukturu charakterizuje přítomnost denzních zymogenních granul.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
případ 1. Převládající součást invazívního karcinomu vytvářejí mikrotubulární či mikroacinózní formace rozptýlené v dezmoplastickém stromatu. Výstelku tvoří elementy s objemnou eozinofilní až světlou cytoplazmou vyplněnou četnými oxyfilními granuly, takže připomínají Panethovy buňky či acinární buňky serózní slinné žlázy (HE, 400x)
Obr.2
Obr. 2
případ 1. V barvení metodou PAS vyniká granularita cytoplazmy a rozdílná velikost jednotlivých granul (PAS, 400x)
Obr.3
Obr. 3
případ 1. Intracytoplazmatická granula masivně a difúzně reagují s protilátkou proti lysozymu (DAB, 200x)
Obr.4
Obr. 4
případ 1. Ultrastruktrurální výbava cytoplazmy zahrnuje elektrodenzní zymogenní granula s velikostí kolem 0,08 µm. (zvětš. 7500x)

Jiné informace

Literatura popisuje dosud přibližně 15 případů, z toho jeden u muže. Histologická úprava nádoru je prakticky vždy stejná a je možné, že některé z popsaných karcinomů zdánlivě vycházejících z mikroglandulární adenózy, byly právě tyto mimořádně vzácné léze.

Sami jsme měli jednou možnost tuto vyjímečnou přeměnu cytoplazmy, napodobující acinární buňky serózní slinné žlázy, pozorovat v běžné duktální hyperplázii.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Bennett, A.K., Mills, S.E., Wick, M.R.: Salivary-type neoplasms of the breast and lung. Sem. Diagn. Pathol., 20, 2003 s. 279-304.
 2. Coyne, J.D., Dervan, P.A.: Primary acinic cell carcinoma of the breast. J. Clin. Pathol., 55, 2002, s. 545-7.
 3. Damiani, S., Pasguinelli, G., Lamovec, J., Peterse, J.L., Eusebi, V.: Acinic cell carcinoma of the breast: an immunohistochemical and ultrastructural study. Virchows Arch., 437, 2000, s. 74-81.
 4. Kahn, R., Holtveg, H., Nissen, F., Holck, S.: Are acinic cell carcinoma and microglandular carcinoma of the breast related lesions? Histopathol., 42, 2003, s. 195-196.
 5. Pia-Foschini, M., Reis-Filho, J.S., Eusebi, V., Lakhani, S.R.: Salivary gland-like tumors of the breast: surgical and molecular pathology. J. Clin. Pathol., 56, 2003, s. 497-506.
 6. Roncarolli, F., Lamovec, J., Zidar, A., Eusebi, V.: Acinic cell-like carcinoma of the breast. Virchows Arch., 429, 1996, s. 69-74.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Acinický karcinom

O úroveň výš
Předchozí 16 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu