Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Intraduktální proliferativní léze

Definice

Je skupina cytologicky, strukturálně a prognosticky odlišných epiteliálních proliferativních lézí, které ve většině případů vycházejí z terminální části lalůčků. Duktální proliferativní léze jsou spojeny se vzestupem relativního rizika vzniku invazivního karcinomu. Rozlišujeme 3 prognosticky odlišné skupiny lézí, a to prostou duktální hyperplazii (1.5krát), atypickou duktální hyperplazii (4-5krát) a duktální in situ karcinom (DCIS) (8-10krát). DCIS představuje heterogenní skupinu lézí, které se liší morfologicky, biologicky a molekulárně geneticky, a všechny jsou spojeny se signifikantně vyšším rizikem vzniku invazivního karcinomu, riziko stoupá s gradem DCIS.

Duktální in situ karcinom

ICD-O kód

8500/2

Histologická struktura

Pohled na klasifikaci a grading DCIS se v současné době vyvíjí, konsensus ještě není, ale nejvíce používaná je van Nuyská klasifikaci (viz grading DCIS). Tato klasifikace používá dvě nekontroverzní kriteria, jaderný grade a nekrozy.

DCIS grade 1 sestává z malých monomorfních buněk, které mohou vytvářet solidní, kribriformní nebo mikropapilární struktury, ale jsou mitoticky málo aktivní, bez nápadných jadérek a bez nekroz.

DCIS grade 2 tvoří buňky cytologicky podobné gradu 1, ale některé distendované dukty obsahují intraluminální "komedonové" nekrozy.

DCIS grade 3 je tvořený cytologicky velmi polymorfními buňkami s četnými mitozami, nápadnými jadérky. Nekrozy mohou, ale nemusí být přítomné.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
DCIS grade 1: mírná jaderná polymorfie, nekrozy nejsou přítomné
Obr.2
Obr. 2
DCIS grade 1: kribriformní struktura
Obr.3
Obr. 3
Pozitivní membránová exprese E-cadherinu
Obr.4
Obr. 4
Silná over-exprese HER-2/neu protienu v buňkách DCIS grade 3

Jiné informace

Plošná epiteliální atypie (flat epithelial atypia) je pravděpodobně nádorová intraduktální proliferativní léze nejisté biologické povahy, která spočívá v nahražení původného benigního duktálního epitelu 3-5 vrstvami atypických buněk. V literatuře má tato léze dlouhou řadu synonym, např. atypická cylindrocelulární hyperplazie, atypické cystické lobuly, monomorfní typ plazivého intraduktálního karcinomu, podle WHO 2003 duktální intraepiteliální neoplasie DIN 1A, atd. Histologicky plošnou epiteliální atypii charakterizuje distenze acinů a duktů, které jsou v patologickém ložisku vystlané atypickými buňkami.

Obr.8
Obr. 5
Atypická duktální hyperplazie s mikrokalcifikacemi
Obr.6
Obr. 6
FEA (cylindrocelulární hyperplazie s atypiemi)

Cystický hypersekretorický karcinom

Vzácná varianta DCIS sestávající z četných, cysticky dilatovaných vývodů s plochou až pseudopapilárně hyperplastickou nádorou výstelkou, které jsou vyplněny zahuštěným, oxyfilním zrnitým sekrečním obsahem. Mikroskopie připomíná „Swiss cheese“. Přechod k cystické hypersekretorické hyperplázii je plynulý, odlišení spočívá především buněčné atypii a jaderných nepravidelnostech; přítomnost rigidních kribriformit a inverzní polarita pseudopapilárních projekcí je nápomocná. Charakteristická je častá overexprese Her2/neu (spojená s amplifikací genu) a exprese androgenového receptoru a p53. Invazívní konponenta má nejčastěji charakter high-grade invazívního duktálního karcinomu; ve dvou případech jsme zaznamenali typický sekretorický karcinom.

Obr.7
Obr. 7
Cystický hypersekretorický DCIS tvoří nakupené cysticky dilatované dukty s pseudopapilárními až drobně kribriformnímí projekcemi nádorového epitelu a zahuštěný, oxyfilní, hrubě zrnitý sekret
 

Odkazy na recentní literaturu

 1. Bratthauer GL, Tavassoli FA. Assessment of lesions coexisting with various grades of ductal intraepithelial neoplasia of the breast. Virchows Arch 2004: 445:340-344.
 2. Nasser SM. Columnar cell lesions: current classification and controverises. Sem Diagn Pathol 2004:21:18-24.
 3. Fraser JL, Raza S, Chorny K, Connolly JL, Schnitt SJ. Columnar alteration with prominent apical snouts and secretions: a spectrum of changes frequently present in breast biopsy performed for microcalcifications. Am J Surg Pathol 1998:22:1521-1527.
 4. Jensen RA, Page DL. Ductal carcinoma in situ of the breast. Impact of pathology on therapeutic decisions. Am J Surg Pathol 2003: 27:828-831.
 5. Leong ASY, Sormunen RT, Vinyuvat S, et al. Biologic markers in ductal carcinoma in situ and concurrent infiltrating carcinoma. A comparison of eight contemporary grading systems. Am J Clin Pathol 2001:115:709-718.
 6. Skálová A, Ryska A, Kajo K, Kinkor Z Cystic hypersecretory carcinoma: rare and potentially aggressive variant of intraductal carcinoma of the breast. Report of five CASE. Ceska Gynekol. 2005 Jan;70(1):73-8.
 7. Sahoo S, Gopal P, Roland L et al. Cystic hypersecretory carcinoma of the breast with paget disease of the nipple: a diagnostic challenge. Int J Surg Pathol. 2008 Apr;16(2):208-12.
 8. Shin SJ, Rosen PP. Carcinoma arising from preexisting pregnancy-like and cystic hypersecretory hyperplasia lesions of the breast: a clinicopathologic study of 9 patients. Am J Surg Pathol. 2004 Jun;28(6):789-93.
 9. Turashvili G, Hayes M, Gilks B et al. Are columnar cell lesions the earliest histologically detectable non-obligate precursor of breast cancer? Virchows Arch. 2008 Jun;452(6):589-98.
 10. Lerwill MF. Flat epithelial atypia of the breast. Arch Pathol Lab Med. 2008 Apr;132(4):615-21.
 11. Abdel-Fatah TM, Powe DG, Hodi Z et al. Morphologic and molecular evolutionary pathways of low nuclear grade invasive breast cancers and their putative precursor lesions: further evidence to support the concept of low nuclear grade breast neoplasia family. Am J Surg Pathol. 2008 Apr;32(4):513-23.
 12. Leibl S, Regitnig P, Moinfar F. Flat epithelial atypia (DIN 1a, atypical columnar change): an underdiagnosed entity very frequently coexisting with lobular neoplasia. Histopathology. 2007 Jun;50(7):859-65.
 13. Abdel-Fatah TM, Powe DG, Hodi Z et al. High frequency of coexistence of columnar cell lesions, lobular neoplasia, and low grade ductal carcinoma in situ with invasive tubular carcinoma and invasive lobular carcinoma. Am J Surg Pathol. 2007 Mar;31(3):417-26.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Intraduktální proliferativní léze

O úroveň výš
Předchozí 22 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu