Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Sebaceozní karcinom

Definice

Raritní nádor analogický sebaceóznímu adnexálnímu karcinomu vycházející ze žlázového tělesa prsu.

ICD-O kód

8410/3

Histologická struktura

Jen několik dosud popsaných karcinomů mělo solidně lobulární uspořádání málo diferencovaného karcinomu s přítomností různého množství buněk s objemnou zrnitou, pěnitou až jemně vakuolizovanou světlou cytoplazmou, připomínající sebocyty. Ložiskově docházelo k tvorbě diskrétních skvamózních morul.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
Solidní úprava invazívního NOS duktálního karcinomu s výskytem hnízd buněk s objemnou, světlou, zrnitou až pěnitou cytoplazmou utlačující jádro, které připomínají adnexální sebocyty.
 

Jiné informace

Podmínkou pro diagnózu je vyloučení původu karcinomu z kožních adnex kůže prsu, důsledně je potřeba odlišit jiné nádory s podobným vzhledem cytoplazmy jako jsou např. histiocytoidní (apokrinní) či "lipid-rich" karcinom.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Varga, Z., Kolb, S.A., Flury, R., Burkhard, R., Caduff, R.: Sebaceous carcinoma of the breast. Pathol. Int., 2000, 50: s. 63-66.
 2. Tavassoli, F.A.: Pathology of the Breast, 1999, 2nd ed. Apppleton-Lange; Stamford.
 3. Hisaoka M, Takamatsu Y, Hirano Y et al. Sebaceous carcinoma of the breast: case report and review of the literature. Virchows Arch. 2006 Oct;449(4):484-8.
 4. Varga Z, Kolb SA, Flury R et al. Sebaceous carcinoma of the breast. Pathol Int. 2000 Jan;50(1):63-6.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Sebaceozní karcinom

O úroveň výš
Předchozí 18 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu