Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Onkocytický karcinom

Definice

Karcinom prsu, kde více než 70% buněk má onkocytární charakter

ICD-O kód

8290/3

Histologická struktura

Popsáno zatím jen solidní a jednou papilární uspořádání, kde většina nádorových buněk disponuje objemnou, jemně zrnitou, oxyfilní cytoplazmou. Buňky masivně exprimují antimitochondriální protilátku (MIA) a ultrastrukturálním korelátem je difúzní přítomnost mitochondrií s homogenní distribucí v rámci buňky. Konstantně chybí rysy apokrinní diferenciace.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
Solidní úprava karcinomu s hojnou, eozinofilní, s jemně granulovanou cytoplazmou.
Obr.2
Obr. 2
Difúzní homogenní pozitivita antimitochondriální protilátky MIA.

Jiné informace

Zatím jen velmi vágně vymezená jednotka s několika sporadickými pozorováními. Oxyfílie a granularita cytoplazmy je v prsních karcinomech běžná a buňky s vyššími energetickými nároky mají obecně počet mitochondrií vyšší. Je potřeba odlišit tzv. "mitochondriemi bohaté" buňky s menším počtem a jiným rozložením mitochondrií (perinukleárně, v sekrečním pólu buňky, ...). Mezi morfologicky velmi podobné léze v rámci diferenciální diagnostiky patří především apokrinní (histiocytoidní) karcinom a neuroendokrinní karcinom resp. myoepiteliální proliferace, ale odlišit je nutné např. i tumor z granulárních buněk nebo vzácný epiteloidní myofibroblastom. Biologicky se onkocytický karcinom nijak zvlášť nevymezuje. Benigní analogon renálního, salivárního či thyreoidálního onkocytomu v prsu popsán nebyl.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Eusebi, V., Damiani, S., Ellis, I.O., Azzopardi, J.G. Rosai, J.: Breast tumor resembling the tall cell variant of papillary thyroid carcinoma: report of 5 cases. Am. J. Surg. Pathol., 2003, 27: s. 1114-8.
 2. Damiani, S., Eusebi, V., Losi, L., D´Adda, T., Rosai, J.: Oncocytic carcinoma (malignant oncocytoma) of the breast. Am. J. Surg. Pathol., 1998, 22: s. 221-230.
 3. Costa, M.J., Silverberg, S.G.: Oncocytic carcinoma of the male breast. Arch. Pathol. Lab. Med., 1989, 113: s. 1396-99.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Onkocytický karcinom

O úroveň výš
Předchozí 14 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu