Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Inflamatorní karcinom

Definice

Rozsáhlý, stage T4d, infiltrující karcinom prsu prorůstající do kůže pod charakteristickým klinickým obrazem spočívajícím v bolestivém, mapovitém, erysipeloidním zarudnutí, ztluštění a "peau d´orange" přeměně kůže. Morfologickým korelátem je dilatace dermálních lymfatik vyplněných nádorovými trombemboly.

ICD-O kód

8530/3

Histologická struktura

Principielně se jedná o rozsáhlý, neohraničený, invazívní karcinom NOS s difúzní indurací žlázového parenchymu, který je velmi obtížné jej přesně radiologicky i makroskopicky lokalizovat. Strukturálně jde vesměs o high-grade, ER negativní, invazívní duktální karcinomy s variabilní overexpresí onkoproteinu Her2/neu. Zvláštní morfotyp nádoru se v souvislosti s inflamatorním karcinomem nepopisuje. V rozšířených dermálních lymfatikách jsou patrny nádorové tromby, ale jejich množství nemusí nutně odpovídat rozsahu postižené kůže a naopak. Často se v excizi z makroskopicky typicky postižené kůže nádorové buňky vůbec nemusí nalézt a nádorový proces je verifikován punkcí či excizí z centra žlázy. Ulcerace epidermis či Pagetův karcinom se zde prakticky nevyskytují.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
Propagace nádorových trombembolů v lymfatikách dermis u erysipeloidního (inflamatorního) karcinomu
 

Jiné informace

Makroskopické postižení kůže může překračovat hranice prsu a zasáhnout rozsáhlé partie hrudníku, naopak může se objevit i při recidivě mimo oblast primární lokalizace. Tzv. sekundární inflamatorní karcinom je definován zánětlivými změnami kůže v místě recidivy karcinomu, který původně inflamatorní rysy neměl, ale často byly masivně zasaženy axilární lymfatické uzliny. Termín okultní inflamatorní karcinom se ponechává pro léze, kdy jsou u karcinomu prsu patrny četné nádorové tromby v dermálních lymfatikách, ale chybí klinické postižení kůže - má mnohem lepší prognózu. Obecně však je inflamatorní karcinom biologicky dosti nepříznivý a opakovaně lze při zdánlivě "kompletní" klinické odpovědi na radio- a chemoterapii prokázat v amputátu značný mikroskopický reziduální tumor včetně vitálních nádorových trombů v lymfaticích.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Guth U, Moch H, J Herberich, et al.: Noninflammatory breast carcinoma with skin involvement. Clinical diagnosis is relevant to appropriate classification in the TMN systém. Cancer, 2004, 100: s. 470-78.
 2. Ruizs A, Climent-Duran MA, Lluch-Hernandez A: Inflammatory breast carcinoma: pathological or clinical entity? Breast Cancer Res. Treat., 2000, 64: s. 269-273.
 3. Guerin M, Gabillot M, Mathieu M-C: Structure and expression of c-erb-B2 and EGF receptor genes in inflammatory and noninflammatory breast cancer: prognostic significance. Int. J. Cancer, 1989, 43: s. 201-208.
 4. Tardivon AA, Viala J, RudelliAFC: Mammographic patterns of inflammatory breast carcinoma: a retrospective study of 92 cases. Eur. J. Radiol., 1997, 24: s. 124-130.
 5. Anderson WF, Schairer C, Chen BE et al. Epidemiology of inflammatory breast cancer (IBC). Breast Dis. 2005-2006;22:9-23.
 6. Sato T, Muto I, Fushiki M et al. Metastatic breast cancer from gastric and ovarian cancer, mimicking inflammatory breast cancer: report of two cases. Breast Cancer. 2008 Mar 1.
 7. Singletary SE, Cristofanilli M. Defining the clinical diagnosis of inflammatory breast cancer. Semin Oncol. 2008 Feb;35(1):7-10.
 8. Resetkova E. Pathologic aspects of inflammatory breast carcinoma: part 1. Histomorphology and differential diagnosis. Semin Oncol. 2008 Feb;35(1):25-32.
 9. Gong Y. Pathologic aspects of inflammatory breast cancer: part 2. Biologic insights into its aggressive phenotype. Semin Oncol. 2008 Feb;35(1):33-40.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Inflamatorní karcinom

O úroveň výš
Předchozí 19 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu